Nyhetsbrev oktober 2018

Nu finns ett nytt kortfattat nyhetsbrev från styrelsen att tillgå. Du hittar det här Nyhetsbrev oktober 2018.