Rapport från 2018 års konferens

Nu har 2018 års yrkeskonferens varit i Uppsala. Två dagar fulla med föreläsningar, workshop, utbyte med kollegor från hela landet och mycket annat. Läs mer här >> Rapport från konferensen